PERMA-SHINE

Garanterer lakkens utseende
Veisalt, støv, sol og UV-stråler oxiderer og bleker lakken på din bil. Lakkflaten blir sprø, tørr og mer mottagelig for skader. Eventuelle fargeendringer er irriterende og kostbare å utbedre. Perma-Shine er en anerkjent lakkforsegling som motvirker oxidering og aldringsprosessen, samt øker lakkens motstandskraft mot påkjenninger som en billakk normalt utsettes for. Er bilen noen år gammel, får den tilbake sin tidligere nybilglans. Lakkforseglingen forringes ikke ved bruk av petrokjemisk rengjøring.

Ved karosseriskade dekkes normalt også ny Perma-Shine behandling av de nylakkerte flatene. Dette bør eier opplyse takstmann/verksted om, slik at takstmann legger dette inn i taksten som sendes selskapet. Ny behandling bør skje i løpet av 4 uker etter lakkering.

Perma-Shine lakkforsegling tåler temp. ned til ÷50 grader og opp til +200 grader uten å krakkelere eller sprekke. Perma-Shine lakkforsegling utføres kun av spesialutdannede fagfolk på autoriserte verksted.

Skal bilen påsettes selvklebende reklame bør ​bilen behandles først.

Perma-Shine metoden er ingen polering, det er en lakkforsegling som ved kjemiske reaksjoner binder seg permanent med lakken helt inn til metallet.
Perma-Shine lakkforsegling er utviklet gjennom en omfattende forskning av kjemiingeniører og fargeeksperter. Resultatet har blitt en perfekt lakkbeskyttelse til en rimelig kostnad. Med et dyptvirkende rensemiddel åpnes porene i lakken og muliggjør fjerning av døde lakkpartikler og polishrester. Deretter behandles lakken med et spesialpreparat bestående av teflon, silikoner, hartser, akryler og dyptvirkende fargebevarende stoffer. Disse trenger helt ned til metallet og gjenoppfrisker lakken til sin opprinnelige farge gjennom å aktivere og omslutte hvert individuelt lakkmolekyl. Hvert eneste lakkmolekyl beskyttes mot angrep.

I motsetning til «gjør-det-selv» produkter som finns på markedet, er Perma-Shine en profesjonell garantisikret behandlingsmetode.